×

Missatge d'estat

L'esdeveniment està tancat i no s'admeten noves inscripcions.

Un grup de treball comporta el compromís dels participants en reflexionar al voltant d'algun tema comú a partir de lectures, de la pròpia experiència a l’aula, d'ordenar i argumentar per escrit les idees, etc. per aquest motiu es certifiquen el doble d'hores de la presencialitat. A més, volem que cada grup de treball tanqui el curs amb algun producte que es pugui donar a conèixer públicament: una entrada al Bloc, un article, una exposició, una sessió oberta a tothom...

El grup de treball de reflexió sobre la vida quotidiana a l'escola bressol té per objectius:

  • Crear una xarxa de persones amb interessos comuns on compartir inquietuds, experiències  i reflexions al voltant d’un tema comú: la vida quotidiana a l’escola bressol.
  • Conèixer i analitzar diferents experiències d’organització de la vida quotidiana a l’escola bressol.
  • Incorporar i avaluar en el dia a dia de l’escola bressol les reflexions dutes a terme al grup de treball amb el seu suport.
  • Donar a conèixer i intercanviar informació des diferents recursos, activitats, propostes, iniciatives,... d'actualitat relacionades amb l'educació en la petita infància.
  • Crear debat i discussió sobre un tema en comú per tal de donar resposta a les demandes i diferents situacions plantejades per les pròpies assistents.

 

Català