×

Missatge d'estat

L'esdeveniment està tancat i no s'admeten noves inscripcions.

6 hores de música en directe

 

Dissabte 15 de juny a la Plaça de l'Assemblea de Catalunya a partir de les 18 h.

Per tercer any consecutiu, al Districte 4 de Terrassa, es proposa un Festival per donar a conèixer les formacions i solistes musicals emergents que hi ha al territori i facilitar la seva  projecció.

EL DISTRICTE 4 SONA!, està organitzat pel Consell Municipal del Districte 4.

Qui hi pot participar?

  • Músics solistes i formacions musicals que habitualment assagin a Terrassa.

Què cal fer per inscriure’s?

Us podeu inscriure mitjançant aquest formulari.

Per a poder ser acceptats, els i les participants han de disposar d’un enllaç (àudio o vídeo) amb una cançó original que facilitaran durant el procés d'inscripció o que poden fer arribar al  correu electrònic eldistricte4sona@gmail.com.

Fins quan es pot fer la inscripció?

La inscripció es podrà fer fins al 31 de maig de 2019 a les 24.00 h.

El nom de les Formacions i/o solistes seleccionats es penjarà al lloc web http://lamaurina.cat.

Com es farà la selecció?

Una comissió de selecció s’encarregarà de valorar totes les propostes rebudes i triarà les 10 formacions i solistes que consideri que encaixen més amb els criteris establerts al Festival.

El resultat de la selecció es farà públic a la web EL DISTRICTE 4, SONA! http://lamaurina.cat/el-districte-4-sona el 5 de juny de 2019.

Qui formarà la comissió de selecció?

El Jurat estarà format per persones amb perfils destacats dins de l'àmbit musical i cultural de la cuitat. La seva composició es farà pública abans de la data de finalització de les inscripcions i es podrà consultar a la web EL DISTRICTE 4, SONA! http://lamaurina.cat/el-districte-4-sona.

Quins són els criteris de selecció?

  • EL DISTRICTE 4 SONA!, donarà prioritat  a aquelles formacions que no tinguin una carrera musical molt consolidada (concerts realitzats, discs o maquetes editades, etc.).
  • Es tindrà en compte el fet que siguin propostes noves.
  • La selecció es farà buscant formacions de formats musicals diversos.
  • Com a criteri no excloent però sí prioritari, s'intentarà que les propostes escollides no hagin participat amb anterioritat al festival.

Com es farà el Festival?

EL DISTRICTE 4 SONA!, hi participaran les 10 formacions seleccionades. Cadascuna tindrà 30 minuts per tocar la seva música en directe i donar-se a conèixer i un màxim de 15 minuts per muntar. A les formacions seleccionades se’ls demanarà un rider orientatiu i aquest s’adequarà a les característiques tècniques de les quals es disposin. També s’informarà de l’ordre i horaris de les actuacions.

L’organització aportarà el backline mínim necessari (bateria, amplificadors, microfonia i monitoratge).

ALTRES

  • Les formacions musicals presentades cedeixen a l’organització els drets d’imatge i reproducció de fotografies i vídeos que es facin en el moment del concert el dia de la trobada per a realitzar accions de difusió, amb possibilitat d’edició, amb finalitat documental, promocional i no lucrativa.
  • La participació en el EL DISTRICTE 4 SONA!, implica l’acceptació d’aquestes bases.
  • Participar en EL DISTRICTE 4 SONA!, pot comportar, segons decisió dels membres del Jurat  i de l’organització, participar  en alguna futura  programació musical en directe de la ciutat.
  • L’organització es reserva el dret de canviar les bases i l’activitat per qüestions de força major.

 

Les bases es poden consultar i descarregar aquí.

Català