×

Missatge d'estat

L'esdeveniment està tancat i no s'admeten inscripcions.

El temps dels infants és un temps que demana calma i respecte pels diferents ritmes individuals. Reflexionar sobre el concepte d'autonomia, demana repensar la concepció d'infant per tal de conèixer els processos que viuen els infants.  Deixar temps i donar espai a la calma ajudarà als infants a ser protagonistes d'aquests processos i ens permetrà a les persones que acompanyem, la possibilitat d'observar i recolzar a cada infant.

 

Objectius proposats:   

★ Reflexionar sobre una concepció d'infant real

★ Conèixer els processos que viuen els infants

★ Reflexionar sobre el concepte d'autonomia

★ Reflexionar sobre el temps dels infants

★ Repensar la tasca de la persona adulta en la vida quotidiana. 

★ Crear contextos que afavoreixin la calma 

 

  Continguts proposats:   

★ Concepció d'infant

★ Processos de maduració, creixement i aprenentatge dels infants 

★ Concepte d'autonomia

★ La tasca de la persona adulta en la vida quotidiana

★ La organització dels temps que afavoreixin la calma

Català