×

Missatge d'estat

L'esdeveniment està tancat i no s'admeten noves inscripcions.

En els darrers temps, s'ha estès àmpliament la introducció de l'organització per ambients o espais de lliure elecció en les escoles d'infantil i primària. Aquest plantejament de treball  respon a la necessitat que mostren els infants de jugar i de relacionar-se, respectant els diferents ritmes d’aprenentatge. Però, què en diu la neurociència? Una reflexió a partir de la pràctica, que uneix educació i neurociència.

Català