×

Missatge d'estat

L'esdeveniment està tancat i no s'admeten inscripcions.

DIES : Dijous 14, 21 i 28 de Març.

HORARI : 15.00 - 19.00 h.

LLOC : UPC-EPSEM

En les diferents jornades es posarà l’èmfasi en aspectes molt diversos però en els quals cal ser especialment curós a l’hora d’adoptar mesures de seguretat. Així, s’abordarà temes a tenir en comptes, a nivell general en les connexions a Internet i les bones pràctiques que s’han d’adoptar per evitar sorpreses desagradables. Però també es tractarà la seguretat en dispositius mòbils, en els ordinadors, en l’Internet de les coses i també com protegir les dades de les persones.

INDEX:

ASPECTES GENERALS.

 • Internet.
 • Decaleg bones pràctiques.
 • Seguretat en disp. mòbils.
 • Seguretat en l’entorn de treball.
 • IoT .
 • Exercici pràctic.

DADES PERSONALS I RGPD.

INCIDENTS DE SEGURETAT.

SGSI.

SEGURETAT I AUDITORIA EN XARXES I SISTEMES OPERATIUS.

 • Introducció a la seguretat.
 • Vulnerabilitats.
 • Avaluacions de seguretat.
 • Seguretat en sistemes operatius.
 • Seguretat en entorns virtuals.
 • Eines de seguretat.
 • Exercici pràctic.
Català