Casal d'estiu de l'escola Marta Mata de Mataró, amb diverses modalitats: casal matí i tarda, casal i menjador, casal i acollida, casal amb menjador i acollida.

Català

Formulari d'inscripció

En el següent formulari tots els camps marcats amb * són obligatoris.

De l'inscrit
Del tutor
Un esdeveniment ha de tenir almenys una modalitat d'inscripció, però en pot tenir més d'una. Quan les persones s'inscriuen a un esdeveniment, ho fan en una de les seves modalitats d'inscripció. Cada modalitat d'inscripció té un nom i un preu, que es mostren al formulari d'inscripcions. Els preus de les modalitats d'inscripció poden ser diferents, si així es desitja.