Estudis d'educació infantil: Campus Infantil

Català

Formulari d'inscripció

En el següent formulari tots els camps marcats amb * són obligatoris.

Un esdeveniment ha de tenir almenys una modalitat d'inscripció, però en pot tenir més d'una. Quan les persones s'inscriuen a un esdeveniment, ho fan en una de les seves modalitats d'inscripció. Cada modalitat d'inscripció té un nom i un preu, que es mostren al formulari d'inscripcions. Els preus de les modalitats d'inscripció poden ser diferents, si així es desitja.
Manifesto voluntàriament que he estat informat/da de la possibilitat que el meu fill/a i/o la seva veu i/o nom pugui ser enregistrat en vídeo i/o fotografia i dono el meu consentiment per a què es pugui utilitzar en material de promoció audiovisual o imprès dels estudis i/o activitats de la Fundació Universitària del Bages.