×

Missatge d'estat

L'esdeveniment està tancat i no s'admeten noves inscripcions.

Omplim d'Art del Districte 4!

 

Divendres 30 de novembre al Centre Cívic Municipal Maria Aurèlia Capmany a partir de les 19 h.

Per primera vegada, al Districte 4 de Terrassa, es proposa una exposició artística per donar a conèixer pintors i pintores emergents que hi ha al territori i facilitar la seva  projecció.

Bases de Participació de l'exposició

ART AL D4! està organitzat pel Consell Municipal del Districte 4.

Qui hi pot participar?

 • Artistes que habitualment produeixin la seva obra a Terrassa.

 • Modalitats acceptades:

  • Pintura al Oli, Acrílica i Aquarela.
  • Escultura.

Fins quan es pot fer la inscripció?

La inscripció es podrà fer fins el 21 de novembre de 2018 a les 24.00 h.

El nom dels artistes seleccionats es penjarà a la web (http://lamaurina.cat) o a www.terrassa.cat.

Com es farà la selecció?

Una comissió de selecció s’encarregarà de valorar totes les propostes rebudes i triarà un màxim de 25 artistes que consideri que encaixen millor amb els criteris establerts a l'exposició.

El resultat de la selecció es farà públic a la web ART AL D4! (http://lamaurina.cat) o www.terrassa.cat el 23 de novembre de 2018.

Qui formarà la comissió de selecció?

La comissió estarà formada per persones amb perfils destacats dins de l'àmbit artístic i cultural de la ciutat.

Quins són els criteris de selecció?

 • Temàtica i tècnica lliure.
 • Suports acceptats:
  • Les escultures i obres de fang podran tenir unes mides màximes de 40 cm. per 60 cm.
  • Les pintures estaran sobre un suport rígid o bastidor, aptes per penjar i podran tenir unes mides màximes de 20F (50 cm. per 70 cm.)
 • Un màxim de tres obres per artista.

 

Com es farà l'exposició?

A ART AL D4! hi participaran un màxim de 25 artistes seleccionats.

L'Exposició es farà a la Sala d'Actes del Centre Cívic Municipal Maria Aurèlia Capmany i s'inaugurarà el dia 30 de novembre a les 19 hores, on romandrà fins el dia 21 de desembre. 

L'Exposició tindrà un recorregut pels diferents equipaments del districte, el calendari es publicarà abans del 30 de novembre pels canals de comunicació habituals.

Altres

 • Els i les artistes cedeixen a l’organització els drets d’imatge i reproducció de les obres que es presentin per a realitzar accions de difusió, amb finalitat documental, promocional i no lucratives.

 • La participació a ART AL D4! implica l’acceptació d’aquestes bases.

 • Participar a ART AL D4! pot comportar, segons decisió dels membres del Jurat i de la organització, participar en alguna futura exposició a la ciutat.

 • L’organització es reserva el dret de canviar les bases i l’activitat per qüestions de força major.

 

 

Les bases es poden consultar i descarregar aquí.

Català